Godine 1988 HUWA international je počela sa proizvodnjom prokronskih obujmica (reparaturnih selni) u vlastitoj fabrici(tvornici) u Holandiji (Nizozemskoj). Danas smo medju najznačajnijim proizvodjacima (producentima) u ovoj oblasti (branši). 

HUWA international isporučuje isključivo prvoklasne materijale i u stanju je proizvoditi (fabricirati ) sve vrste i veličine obujmica.

HUWA international je isporučilac prokrosnskih reparacionih obujmica, prokronskih obujmica za unutrasnju reparaciju (npr. za kanalizacione cijevi), ogrlica ( sedlo) od nodularnog liva GGG50 , prokronskih ojacanja (cijevno ojacanje sa klinom) za PE-cijevi, itd.

HUWA QS

Reparaturne Obujmice

Huwa-QS reparaturne obujmice od nehrđajuceg čelika koriste se za trajnu opravku oštećenih cjevi,

za vodu, gas i petrohemijske tekućine.


Primjena:

Reparaturna obujmica HUWA –QS je ustvari umanjena verzija reparaturne obujmice HUWA-10, sa maksimalnim rasponom 4mm. Huwa-QS se koriste za cijevi malog dijametra za koje nisu pogodne obujmice HUWA-10.

HUWA-QS su pogodne za cijevi nominalnog dijametra 1⁄2“ do 2“. Dostupne dužine su 75, 100 i 150mm.