Godine 1988 HUWA international je počela sa proizvodnjom prokronskih obujmica (reparaturnih selni) u vlastitoj fabrici(tvornici) u Holandiji (Nizozemskoj). Danas smo medju najznačajnijim proizvodjacima (producentima) u ovoj oblasti (branši). 

HUWA international isporučuje isključivo prvoklasne materijale i u stanju je proizvoditi (fabricirati ) sve vrste i veličine obujmica.

HUWA international je isporučilac prokrosnskih reparacionih obujmica, prokronskih obujmica za unutrasnju reparaciju (npr. za kanalizacione cijevi), ogrlica ( sedlo) od nodularnog liva GGG50 , prokronskih ojacanja (cijevno ojacanje sa klinom) za PE-cijevi, itd.

HUWA Obujmice Za Unutrašnju Reparaciju

Reparaturne Obujmice

Obujmice za unutrašnju reparaciju od nehrđajućeg čelika koriste se za trajnu opravku oštećenih cjevi,

za vodu, gas i petrohemijske tekućine.


Primjena:

Obujmice za unutrašnju reparaciju mogu se instalisati u nutrašnjosti cijevi različitih materijala i unutrašnjeg diametra od 500mm i više, sa radnim pritiskom do 240 psi (16 bara). Specijalni profil sa spoljašnje strane gumene obloge obezbjed‐ juje kompletno zaptivanje između obujmice i cijevi.