Huwa-repararurni set
HUWA Repararurni Set

Huwa-repararurni set od nehrđajućeg čelika koriste se za trajnu opravku oštećenih cjevi,

za vodu, gas i petrohemijske tekućine.


Primjena:

Koristi se u hitnim slučajevima i trebali bi ga imati na zalihi svi vodovodi radi brzih intervencija i opravke cijevi.

Kombinacijom različitih dijelova ovog seta, mogu se izvršiti popravke cijevi dijametra od 91 do 780mm.

Dijelovi seta su upakovani u jedan drveni sanduk i mogu se uvijek posebno poručiti, tako da je set uvijek kompletan i spreman za eventualni naredni hitan slučaj

Dijelovi seta su oznaceni slovima A,B,C,D i E


Povratak na pregled


Vrijednosti pritisaka:
Pritisak koji zadovoljava ovako formirana obujmica, zavisi od broja dijelova seta, vanjskog dijametra cijevi OD, vrste fluida itd. Molim koristite sledeću tablicu kao smjernicu.

Nominalni radni pritisak u idealnim uvjetima

 

Vanjski dijametar cijevi Za vodu Za gas
91-271 16 Bar 6 Bar
272-374 10 Bar 4 Bar
365-545 10 Bar 3 Bar
546-632 6 Bar 1 Bar
632-669 4 Bar 0,5 Bar
669-780 2 Bar 0,5 Bar